Historia ludzka

Ideał, intymność i subtelny dotyk – w obrazach Pawła Skurskiego

9 maja w muzealnych przestrzeniach Fundacji im. B. Biegasa przy al. Jerozolimskich 51 została otwarta najnowsza wystawa malarstwa Pawła Skurskiego.

To będzie wystawa-prowokacja, choć bez epatowania seksem czy przemocą. Wręcz przeciwnie. To będzie wystawa-wyzwanie. Postawione nie byle komu, bo całej współczesnej sztuce. Paweł Skurski głośno mówi to, o czym wielu myśli po cichu. Czy dzisiejsze dzieła sztuki są nośnikiem tego, czego dawniej oczekiwano od malarstwa: piękna i ideałów? Bez wahania odpowiada: nie. W świecie pędzącym coraz bardziej do przodu, pożerającym już nie tylko własne dzieci, ale i wnuki, kwestionującym niemal wszystko, nawet to, co miało miejsce całkiem niedawno, Skurski konstruuje mocny punkt zaczepienia, prowokując odrodzenie etycznych i estetycznych wartości – pisze komisarz wystawy Piotr Sarzyński.

Historia Ludzka” jest cyklem obejmującym 70 prac zrealizowanych przez Pawła Skurskiego w latach 2012-2019. Pracując nad kompozycjami artysta zaopatrzył je w osobisty komentarz, który pozwoli nam wniknąć w świat towarzyszących obrazom symboli, intymnych emocji i przemyśleń – jednocześnie zanurzając nas w sam proces powstawania dzieła sztuki. Na wystawie będziemy mogli prześledzić wszystkie etapy jego twórczej drogi: od spontanicznych szkiców z wyobraźni, przez precyzyjne studia portretowe, po wielkoformatowe obrazy olejne. Przy tym, jak zapowiada artysta, sama wystawa będzie organicznym elementem tego procesu. Zamierza bowiem malować przed oczami publiczności podczas wernisażu, jak i podczas trwania całej wystawy, kładąc ostateczne szlify na poszczególnych dziełach – dopuszczając tym samym widza jako naocznego świadka samego magicznego „momentu kreacji”.

Od malarstwa i od siebie oczekuje opowieści o uczuciach najprostszych, ale i najważniejszych: miłości, przyjaźni, więzi. Opowieści o relacjach człowieka z innymi ludźmi, z naturą, ale i z samym sobą. Jego alegoryczne kompozycje, pełne są ukrytych symboli i znaczeń. Malowane z rozmachem, odznaczają się niebywałym kunsztem, zarazem subtelnością i estetycznym wyrafinowaniem.

Paweł Skurski to jeden z najbardziej wyrazistych polskich współczesnych artystów. Od samego początku zyskał sobie opinię charyzmatycznego indywidualisty, kroczącego własną ścieżką, poza artystycznym mainstreamem. Na przekór współczesnym tendencjom poszukuje w obrazie harmonii i humanistycznego piękna – zwracając się tym samym ku odwiecznym europejskim wartościom.

O sobie mówi: Jak wielkie drzewo, wrastam korzeniami głęboko w to, co było na początku. Co niegdyś było magiczne i święte. Co wymagało umiejętności; co nazywano „sztukami pięknymi”. […] Jestem idealistą. Szukam tego, co w człowieku najwspanialsze – co inspiruje do życia i buduje między ludźmi więź. Uniwersalnych zasad tego wszystkiego, co uznajemy za szlachetne.

W 2003 r. otrzymał dyplom z Malarstwa i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Równocześnie kształcił się w Wyższej Szkole Filmowej i Teatralnej w Łodzi na Wydziale Reżyserii. Zadebiutował w warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej projektem „Zadbane pożądania”. Od tego czasu jego dzieła były pokazywane na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych na całym świecie. Jego obrazy można było obejrzeć m.in. w Agora Gallery w Nowym Jorku, Great Albert Hall w Londynie czy Les Beaux-Arts w Paryżu. Spektakularnym sukcesem okazał się pokaz jego cyklu „Chwila w klatce” w Pawilonie Polskim podczas Wystawy Światowej na Expo w Szanghaju. Artysta do niedawna prowadził także własną galerię Omphalos w Warszawie, gdzie organizował zamknięte pokazy swojego malarstwa.

Paweł Skurski – „Historia ludzka”
Kurator wystawy: Natalia Cetera. Komisarz: Piotr Sarzyński
9 maja – 29 maja 2019
Galeria Fundacji im. Bolesława Biegasa
Al. Jerozolimskie 51, Warszawa. Wstęp wolny.

Godziny otwarcia:
Wtorek: 10.00 -18.00
Środa – piątek: 12.00 – 18.00

Human history
The ideal, the intimacy and the subtle touch in the art of Paweł Skurski

On May 9, the latest exhibition of artworks by Paweł Skurski opened at the exhibition space of the Boleslaw Biegas Foundation at 51 Jerozolimskie Avenue in Warsaw.

The Senior Curator, Piotr Sarzyński, wrote: This will be both an exhibition and a provocation, although there is no sex or violence. On the contrary. The exhibition is a challenge directed at no single individual, but to the contemporary art world as a whole. Paweł Skurski boldly says what most people only dare to think. Does today’s creative output convey the beauty and ideals once expected of art? He answers without hesitation: no. Skurski’s work is a powerful call for the revival of ethical and aesthetic values, just as Mother Earth lurches relentlessly forward, gaining speed as she devours her children, her children’s children, and calls into question virtually everything that has gone before.

Human History” is a series of 70 works created by Paweł Skurski between 2012 and 2019. The artist has embedded them with highly personal insights and clues that allow us to penetrate his world of symbolic painting, intimate emotion and reflection, all the while immersing us in the creative process. The exhibition allows us to retrace the steps he has taken on his creative journey, from spontaneous sketches of his imaginings, to precise portrait studies and, finally, large-scale oil paintings. As the artist himself proclaims, the exhibition is itself an organic part of this process. He intends to paint in front of the audience during the vernissage, as well as throughout the run of the exhibition, putting the final touches to particular works and allowing the viewer to be an eyewitness to that magical „moment of creation”.

For Skurski, both the artwork and the artist should give rise to tales of the most fundamental feelings – feelings of love, of friendship and the personal ties that bind us – and tales of relationships with other people, with nature, and with ourselves. His allegorical compositions are full of hidden symbols and meanings. Painted with panache, they are characterized by incredible craftsmanship, subtlety and aesthetic sophistication.

Paweł Skurski is one of Poland’s most expressive contemporary artists. From the outset, he gained a reputation as a charismatic individual, who moved to the beat of his own drum beyond the mainstream art world. In spite of his contemporary tendencies, he tries to find harmony and humanistic beauty in his paintings – a nod to eternal European values.

He says of himself: Like a big tree, I am deeply rooted in what once was; in the magical and the holy; in that which demanded skill and we call „fine art”. […] I am an idealist. I look for the best in mankind – life’s inspiration and the ties that bind us. I concern myself with the universal principles that underpin everything we consider noble.

In 2003, Skurski graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw, where he had studied painting and sculpture. At the same time, he had studied directing at the Film and Theater School in Łódź. His inaugural exhibition, titled „Well-kept Desire”, was held at the Center for Contemporary Art in Warsaw. Since then, his work has been shown at dozens of solo exhibitions around the world, including at the Agora Gallery in New York and Les Beaux-Arts de Paris. Skurski enjoyed spectacular success with his series „Moment in a cage” which was exhibited in the Polish Pavilion during the World Expo in Shanghai. Until recently, Skurski ran his own gallery, Omphalos, in Warsaw, where he organized private views of his paintings.

Paweł Skurski – „Human history”
Curator: Natalia Cetera, Senior Curator: Piotr Sarzyński
May 9 – May 29, 2019
Gallery of the Bolesław Biegas Foundation
Al. Jerozolimskie 51, Warsaw. Entry Free.

Opening hours:
Tuesday: 10.00 -18.00
Wednesday – Friday: 12.00 to 18.00

0.00 średnia ocena / 0 głosów

Podziel się swoją opinią

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
27 + 19 =