Mapplethorpe – idealne medium cz.6

Epilog

🇵🇱
Część 6

Tekst: Jansson J. Antmann w rozmowie z Verushką Darling

Robert Mapplethorpe może świata zmieniać nie chciał. Jego obawy i lęki były może bardziej natury estetycznej niż politycznej. Jednak, podobnie jak Tom z Finlandii przed nim, ujawniając własne fantazje i fetysze, Mapplethorpe nieświadomie dał głos niezliczonym innym, którzy poszli w ślad za nim, a świat sztuki już nigdy nie był taki sam. Niestety, nigdy nie dożył dnia, w którym zarażenie się wirusem HIV nie oznaczało już wyrokiem śmierci. Jak wielu z jego utalentowanych współczesnych, Mapplethorpe zmarł w kwiecie wieku, gdy widmo AIDS wisiało nad światem, a mniejszości seksualne nadal były marginalizowane. 28 lat po jego śmierci został uznany za mistrza, na równi z Rembrandtem i Vermeerem. Wystawa prac Mapplethorpe’a w Galerii Sztuki Nowej Południowej Walii w Sydney pokrywa się z historycznym głosowaniem obywateli Australii za zalegalizowaniem małżeństw osób tej samej płci. Zdecydowana większość była za.

Drag artystka Verushka Darling zauważa: „W obu przypadkach są to wspaniałe przykłady awangardy, która nagle staje się częścią głównego nurtu. W przypadku Mapplethorpe’a cześć jego twórczości – portrety i fotografie kwiatów należały do głównego nurtu, jednak jego dzieła odnoszące się do seksualności i relacji międzyrasowych stanowiły absolutne tabu. Dziś takie dzieła możemy oglądać w państwowych galeriach sztuki. Podobnie sama społeczność homoseksualna była kiedyś uważana za gorszacą, teraz jesteśmy akceptowani w konserwatywnym społeczeństwie. W końcu małżeństwo jest instytucją konserwatywną. Tak więc, chociaż bycie przyjętym przez główny nurt jest bardzo dużą wygraną, musimy uważać, aby nie stracić tego, co czyni nas wyjątkowymi. Tak się nie stało w przypadku Mapplethorpe’a i mam nadzieję, że i nam się to nie przydarzy.”

Verushka nie jest obca Galerii Sztuki Nowej Południowej Walii. Jej znakiem rozpoznawczym jest błyskotliwy i lekceważący humor, wyraźnie widoczny w poniższym filmie. Poprowadziła nieco nieortodoksyjną wycieczkę po kolekcji galerii podczas tegorocznego festiwalu gejów i lesbijek, Mardi Gras. To, co zaczęło się jako marsz protestacyjny w 1978 roku, stało się jednym z najważniejszych australijskich festiwali sztuki. To kolejny przykład przełamywania granic.

Verushka dodaje: „Potrzebujemy tabu, ponieważ dzięki temu łamane są normy społeczne. Jestem pewna, że w sztuce i kulturze gejowskiej, lesbijskiej lub głównego nurtu, pojawią się inne tabu. Wtedy i one zostaną zerwane i obalone, a członkowie awangardy staną się strażnikami konserwatyzmu. To naturalny cykl. Spójrzmy na sztukę i literaturę absurdyzmu. Będąc niegdyś bardzo awangardowi, jej autorzy są teraz bastionami literatury i literackiego establishmentu. Pionierzy stają się filarami społeczeństwa.”

Jako artysta zaabsorbowany rozmywaniem linii, które niegdyś wytyczały nasze niezliczone kultury, płeć i seksualność, Robert Mapplethorpe byłby dzisiaj z nas dumny.


🇬🇧
Part 6: Epilogue

Robert Mapplethorpe may not have set out to change the world. His concerns may have been more aesthetic than political. However, not unlike Tom of Finland before him, by exposing his own fantasies and fetishes, Mapplethorpe unwittingly gave a voice to countless others who would follow and the art world would never be the same again. Sadly, he never lived to see the day when contracting HIV would cease to be a death sentence. Like so many of his talented contemporaries, Mapplethorpe died in his prime when the spectre of AIDS hung over the world and sexual minorities were still marginalised. 28 years after his death, he is recognised as the master he was, alongside the likes of Rembrandt and Vermeer at the Art Gallery of New South Wales in Sydney. The exhibition of Mapplethorpe’s work coincides with a historic vote by the Australian public in favour of legalising same-sex marriage.

As the drag artiste Verushka Darling notes, “In both cases, they really are examples of the avant garde moving in and suddenly becoming part of the mainstream. Mapplethorpe, even though part of the mainstream in his portraiture and floral photography, was completely taboo and ‘out there’ in his representation of sexuality and interracial relationships. Now he is considered acceptable within the context of a state-run art gallery. Similarly, whereas the homosexual community was once regarded as socially ‘beyond the pale’, we have now been accepted into conservative society. After all, marriage is a conservative institution. So, while being embraced by the mainstream is a very big win, we must be careful not to lose our edginess in the bargain. Mapplethorpe didn’t and hopefully neither will we.”

Verushka is no stranger to the Art Gallery of New South Wales. With all the irreverent humour for which she is known and loved, Verushka took visitors on a somewhat unorthodox tour of the gallery’s collection during this year’s Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras. What began as a protest march in 1978 has gone on to become one of Australia’s major Arts festivals. It is yet another example of breaking down boundaries. Verushka adds, “There’s something to be said for taboos, because taboos challenge social norms. I’m sure that in art and culture, be it gay, lesbian or mainstream, other taboos will come about. Then they’ll be broken and dashed and once again the avant garde will become the guardians of conservatism. It’s a cycle. Look at absurdist art and literature. Once very much avant garde, its authors are now the bastions of literature and the literary establishment. Our pioneers are becoming the pillars of society.”

As an artist preoccupied with blurring the lines that had once delineated our myriad cultures, genders and sexualities, Robert Mapplethorpe would have been proud.

Text: Jansson J. Antmann in conversation with Verushka Darling

https://www.artgallery.nsw.gov.au/exhi…/robert-mapplethorpe/


🇵🇱
Wystawa ‘Robert Mapplethorpe: the perfect medium’ jest organizowana przez Los Angeles County Museum of Art i Muzeum J Paul Getty we współpracy z Fundacją Roberta Mapplethorpe’a i Galerią Sztuki Nowej Południowej Walii.


🇬🇧
The exhibition ‘Robert Mapplethorpe: the perfect medium’ is organised by the Los Angeles County Museum of Art and J Paul Getty Museum, in collaboration with the Robert Mapplethorpe Foundation and the Art Gallery of NSW.

http:/https://www.youtube.com/watch?v=3Pf7F2KLGFA&feature=youtu.be

0.00 średnia ocena / 0 głosów

1 KOMENTARZ

Podziel się swoją opinią

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
18 − 17 =