Nauka na całe życie

Instytut Edukacji Pozytywnej opracował autorski, kompleksowy program „Myślę pozytywnie”, któremu towarzyszą atrakcyjne materiały edukacyjne, w tym e-booki.  Rozmawiamy z prezes Instytutu Malgorzatą Nowicką.

 

Instytut Edukacji Pozytywnej powstał, by szerzyć wiedzę o zdrowiu psychicznym – co to właściwie znaczy? Skąd możemy wiedzieć, czy jesteśmy zdrowi?
Instytut Edukacji Pozytywnej powstał, aby wspierać rozwój i zmiany w edukacji w polskich szkołach. Naszym celem jest wspieranie nauczycieli, rodziców i dzieci. Temat profilaktyki zdrowia psychicznego oraz wychowania młodego człowieka to jedno z kluczowych zadań edukacyjnych. Zadbanie o całościowy, w tym psychiczny i emocjonalny, zrównoważony rozwój ma znaczenie dla całego funkcjonowania człowieka oraz tego, jaki potencjał dostaje on na swoją przyszłość.
Pytanie o zdrowie jest tutaj nie do końca trafione. Tak naprawdę nie chodzi o to, żeby reagować kiedy widzimy, że już coś nie gra, że są jakieś symptomy. Jako Instytut, w ramach projektu „Myślę pozytywnie”, staramy się nauczyć dorosłych, dzieci i młodzież, aby dbać o swoje zdrowie psychiczne zawsze – nie czekając, aż pojawią się wyzwania czy problemy w tym obszarze. Wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej wierzymy, że tylko odpowiednia profilaktyka w tym zakresie wyposaży młodego człowieka w najważniejsze umiejętności w dojrzałym życiu, m.in.: budowanie dobrych relacji, dbanie o swój rozwój, akceptacja, radzenie sobie ze stresem i wyzwaniami, umiejętność planowania i zarządzania swoim czasem i potencjałem, dbanie o innych, zapewnienie sobie bezpieczeństwa.

Pracują Państwo głównie z dziećmi, uczniami szkół podstawowych i średnich – dlaczego?
Ten okres rozwoju jest jednym z najważniejszych w życiu człowieka. Ponad 50% zaburzeń psychicznych powstaje właśnie w tym czasie. To, czego nauczymy dzieci w szkole, na różnych etapach edukacyjnych, będzie im towarzyszyło przez całe życie. W tym czasie kształtuje się podejście do siebie samego, do otoczenia, do życia w społeczeństwie, do dbania i szanowania siebie i innych – to są aspekty, które towarzyszą nam potem przez całe życie, a nauka, jaką w tym zakresie wyniesiemy z młodości, jest nie do przecenienia.

Program Państwa działań jest wieloaspektowy. Jak jego poszczególne elementy będą się uzupełniać?
Cały program jest przygotowany zgodnie z opracowaną przez nasz zespół ekspercki „Koncepcję profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, którą przygotowaliśmy dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2016 r. Zdecydowaliśmy się przygotować pakiet kompleksowych narzędzi, dostosowanych do wszystkich ogniw edukacji – nauczycieli, pedagogów, psychologów, dzieci, młodzieży i rodziców. Naszym priorytetem było, aby każda grupa uzyskała wsparcie we wdrażaniu założeń koncepcji. Całość rozwiązań to – począwszy od programów profilaktyki poprzez scenariusze zajęć, narzędzia internetowe i interaktywne, aplikacje mobilne, książki, e-booki, filmy edukacyjne aż po narzędzia diagnostyczne – kompleksowy projekt, który jest zgodny ze zbadanymi i określonymi zarówno potrzebami, jak i problemami każdej grupy docelowej. Narzędzia są ze sobą powiązane, uzupełniają się i przenikają, np. do filmów edukacyjnych przygotowaliśmy scenariusze zajęć zgodne z założeniami programu profilaktycznego. Każdy kluczowy aspekt profilaktyki jest poruszany w większości narzędzi: to pozwala na ich spójne wykorzystanie i objęcie wsparciem dzieci i młodzieży.

Jaką rolę odgrywają e-booki?
E-booki to nasz pomysł na dwie kwestie. Oczywiście, co najważniejsze, chodzi o przekazywanie i szerzenie wiedzy o zdrowiu psychicznym i jego znaczeniu w naszym życiu. Drugi ważny aspekt e-booków to, że możemy dzięki nim dotrzeć do każdej osoby, która korzysta z internetu, a to już teraz oznacza większość z nas. Dzięki temu wiedza, którą chcemy przekazywać, nie trafi tylko do garstki osób.
Dodatkowo do współpracy przy tworzeniu e-booków zaprosiliśmy zespół specjalistów – zarówno psychologów, terapeutów, jak i edukatorów czy dziennikarzy, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w sposób przyjemny i łatwo dostępny. E-booki zostały podzielone w zależności od grupy docelowej i każdy składa się z minimum 10 rozdziałów. Na końcu każdego czekają nas także minizadania, pytania do przemyślenia. To zachęta, by zastanowić się nad danym aspektem życia. E-booki, oprócz ciekawej formy językowej, będą także opatrzone ilustracjami. Dbamy, by ich forma graficzna była atrakcyjna dla odbiorcy. Chcemy, by czas, który z nimi ktoś spędzi, był przyjemnością połączoną z rozwojem.

 

Jakie są długofalowe efekty takich projektów? Czy podobne programy działają w innych krajach?
Na naszej stronie można poznać dobre praktyki, a więc programy funkcjonujące w Polsce, jak i zagranicą. Aby tworzyć jak najlepsze rozwiązania w naszym podejściu zakładamy, że należy wspierać się dobrymi praktykami płynącymi z różnych części świata, dobierać odpowiednie elementy i tworzyć czasem całkiem nowe powiązania istniejących metod i narzędzi. Nie ma jednej złotej recepty pasującej do każdej szkoły, każdej sytuacji, każdej osoby. Ważna jest elastyczność i otwartość.
Przygotowując program „Myślę pozytywnie” założyliśmy, że jest to działanie długofalowe. Działanie tego typu musi odbywać się na przestrzeni lat i tylko współpracując z wieloma podmiotami i osobami, jesteśmy w stanie wdrożyć zmianę w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego, upowszechniania wiedzy o nim a także walce ze stereotypami z nim związanymi. Aby to się stało, zapraszamy do współpracy zarówno szkoły, jak i organy prowadzące placówki edukacyjne, ośrodki doskonalenia nauczycieli, kuratoria oświaty, organizacje pozarządowe, centra zdrowia i każdy inny podmiot. Dla kompleksowości działań podjęliśmy także temat wsparcia nauczycieli, studentów i wykładowców wyższych uczelni w ramach naszego kolejnego projektu „Pozytywny rozwój” finansowanego dzięki wsparciu Ministerstwa Zdrowia. Od trzech tygodni trwa też pilotaż projektu dla rodziców, który mamy nadzieję wdrożyć w przyszłym roku w całej Polsce. Z naszego doświadczenia wiemy, że zmiana, jaką zaplanowaliśmy i jaką próbujemy przeprowadzić, uda się tylko wtedy, gdy w grę wchodzą działania skierowane do każdego ogniwa edukacji.

Co my – ludzie z zewnątrz – możemy zrobić?
Możemy przede wszystkim zacząć od siebie, od swojego otoczenia, od swojej szkoły. Można zgłosić szkołę do rocznego programu wsparcia „Szkoła Pozytywnego Myślenia”, można korzystać z naszych narzędzi, wsparcia naszych ekspertów. Można zajrzeć na nasz profil na Facebooku i brać udział w projektach i działaniach Instytutu. Zachęcamy do lektury e-booków i subskrybowania naszego kanału na YouTube, gdzie znaleźć można filmy edukacyjne, program internetowy, materiały informacyjne. Opcji jest wiele – ważne, żebyśmy wybrali taką, która jest nam najbliższa. |


Więcej o projekcie:

www.myslepozytywnie.pl
www.instytutep.pl

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes