Prenumerata

ZAPRENUMERUJ

„LA VIE Magazine” można zaprenumerować telefonicznie pod numerem: (22) 713 87 97
lub drogą elektroniczną, pisząc na adres: prenumerata@laviemag.pl

Prenumerata realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, każdy numer wysyłany jest listem ekonomicznym.
Faktura VAT przesyłana jest wraz z pierwszym zaprenumerowanym numerem.

 

Prenumeratę można zamówić wypełniając formularz:
prenumerata@laviemag.pl