Simone Milasas

ROBISZ INTERESY JAK KOBIETA CZY MĘŻCZYZNA?

Simone Milasas jest przedsiębiorcą /właścicielką międzynarodowej firmy/, twórczynią i trenerką kreatywnego biznesu. Od ponad dekady znajduje się w czołówce osób zajmujących się nowatorskim tworzeniem i rozwojem przedsiębiorstw, szkoli liderów i innowatorów biznesu na całym świecie.
Simone jest autorką książek: Radość biznesu i Radosne wychodzenie z długu.

 

TEKST/TEXT: SIMONE MILASAS/BEATA ŚWIACKA

Czy wiesz, że istnieją dwa różne style robienia interesów – sposób męski i sposób kobiecy? Żaden z nich nie jest ani dobry ani zły. Jednak ta informacja może mieć ogromne znaczenie przy pisaniu biznesowego e-maila, rozpoczynaniu nowego projektu, a nawet tworzeniu scenariusza.
Ludzie często mówią mi, że w biznesie moje podejście jest dość bezpośrednie. Zwykle na spotkaniach przechodzę od razu do rzeczy. Chcę poznać najważniejsze informacje i dowiedzieć się, czy możemy przejść do działania, czy też nie. To się nazywa męski sposób
prowadzenia interesów. Ale mogę też zmienić swój styl, gdy wymaga tego sytuacja.

Sposób prowadzenia biznesu przez kobietę polega na mówieniu o wielu rzeczach. Musisz komunikować się z kobietą inaczej i dyskutować o tym, w jaki sposób wprowadzić dane rzeczy w życie. Kobieta uwielbia być pytana: „Co sądzisz o tym pomyśle?”.
W przeszłości próbowałam na siłę traktować kogoś jak mężczyznę, mimo że ta osoba chciała robić interesy w kobiecy sposób. Gdy tylko zdałam sobie z tego sprawę, zmieniłam podejście: rozmawiałam co słychać, co robiłaś/robiłeś przez weekend lub jak czujesz się
w pracy nad danym projektem. Nasza komunikacja natychmiast się poprawiła.

Nie ma znaczenia, czy faktycznie jesteś kobietą czy mężczyzną. W każdym miejscu pracy spotkasz mężczyzn, którzy lubią prowadzić interesy w kobiecym
stylu i kobiety, które robią interesy jak mężczyzna. Rozejrzyj się po ludziach, z którymi pracujesz. Czy robią interesy jak mężczyzna lub kobieta? A co z Tobą?
Czy wolisz męską czy kobiecą drogę?
Użyj tej świadomości, aby mieć więcej satysfakcji i zabawy z pracy w swojej firmie. Oto 3 dodatkowe narzędzia, które możesz dodać do swojego repertuaru.

1. KOBIETO, NIE MUSISZ BYĆ SUKĄ

Spotkałam kobiety, które zdecydowały, że mogą odnieść sukces tylko będąc złymi i twardymi kobietami biznesu. To nieprawda! Kobiety mogą i potrafią świetnie
manipulować w biznesie. I nie mam tu na myśli owej podstępnej i przebiegłej manipulacji. Inna definicja tego słowa oznacza również łatwe i umiejętne radzenie sobie z sytuacją – to rodzaj manipulacji, o której mówię. Kiedy widzę, że kobiety działają tak, jakby były nieprzyjemne lub złośliwe, mam ochotę powiedzieć: „Czy wiesz, z jaką korzyścią byłoby dla ciebie, gdybyś użyła owej niewinnej, delikatnej manipulacji?”. Nawet jeśli ludzie wiedzą,
że nimi manipulujesz, to nadal działa. A gdybyś tak mógł się bawić manipulacją?

2. NIGDY NIE STAWIAJ CZOŁA

Zadawanie komuś pytań jest świetną manipulacją. Pytanie ma na celu rozwianie wszelkich wątpliwości, które możesz mieć. Pozwala również drugiej osobie na udzielanie informacji zwrotnych i zadawanie własnych pytań. Jeśli prowadzę z kimś trudną rozmowę, pierwszą rzeczą, którą powiem, będzie: „Jestem zdezorientowany. Czy możesz mi z tym pomóc?”. Nigdy nie usprawiedliwiaj, nigdy nie stawiaj czoła. Jeśli wymusisz konfrontację, ludzie będą musieli z tobą walczyć. Kiedy mówisz, że potrzebujesz pomocy, być może dlatego, że coś przegapiłeś, druga osoba spróbuje wypełnić puste miejsce i spróbuje ci pomóc. To narzędzie naprawdę działa! To, czego szukasz, to większa jasność i większa świadomość. Nie chodzi o dobro, zło, wygraną czy przegraną. Konfrontacja czasowa może być przydatna, gdy chcesz kontrolować sytuację lub zakończyć związek.

3. MĘŻCZYZNO, NIE MUSISZ BYĆ GŁÓWNODOWODZĄCYM!

Jak już wspomniałam, sposób prowadzenia interesów przez facetów jest dość bezpośredni. Wielu mężczyzn uczono, że muszą dawać i wykonywać polecenia. Myślą, że muszą być autorytetem przez cały czas, a ludzie powinni po prostu robić to, co im każą. Takie podejście może prowadzić do ślepego naśladownictwa i jest to coś, czego nie chcesz robić w swojej firmie. Zaproś osoby, z którymi współpracujesz, aby przyczyniły się do współtworzenia twojej firmy. Każda osoba w twojej firmie ma własne spojrzenie i własną świadomość, więc zechce ją wykorzystać. Zauważyłam, że przedsiębiorcy rzadko zachowują się jak dowódcy. Ich podejście zwykle brzmi: „Co ta osoba wie i co może wnieść?”. Przedsiębiorcy stale zadają pytania dotyczące każdego aspektu działalności. Możesz robić interesy tylko jako mężczyzna lub tylko jako kobieta, ale może stanowić to ograniczenia dla rozwoju twojego biznesu. Użyj tych informacji, aby ułatwić komunikację. Co jeśli okaże się, że zmiana sposobu prowadzenia działalności jest tak łatwa jak zmiana ubrania?

DO YOU DO BUSINESS LIKE A WOMAN OR A MAN?

TEXT: SIMONE MILASAS/BEATA ŚWIACKA

Did you know there are two distinct styles of doing business — a man’s way and a woman’s way? Neither is wrong or right. But this information could make a huge difference when writing a business email, starting a new project or even making a pitch.
People often tell me that in business my approach is pretty direct. I usually get straight to the point in meetings. I want to know the salient information and whether we can do something or not. That’s called a man’s way of doing business. But I can also change
my style when the situation requires it.

A woman’s way of doing business involves talking about things at length. You have to communicate differently with a woman and discuss how things could work. She loves to be asked, “What do you think about this idea?”
There have been times when I got into strife bytreating someone like a man, when they wanted to do business like a woman. As soon as I realized this, I changed my approach and asked them how they’re doing, what they did over the weekend or how they
feel about the project we’re working on. And our communications changed immediately.

It doesn’t matter whether you’re actually a woman or a man. In any workplace you’ll come across men who like a woman’s way of doing business and women who do business like a man. So look around at the people you work with. Do
they do business like a man or like a woman? What about you? Do you prefer a man’s way or a woman’s way?
Use this awareness to have more fun in your business. And here are 3 additional tools to add to your repertoire.

1. WOMEN, YOU DON’T HAVE TO BE A BITCH

I’ve come across women who have decided that they can only succeed by being big, bad, tough businesswomen. That’s simply not true! Women can be great manipulators in business. Manipulation is considered crafty or even deceitful, and that’s one definition of the word. It also means to handle a situation easily and skilfully —that’s the kind of manipulation I’m talking about. When I see women operate as if they’re nasty or mean, I’m
tempted to say, “Do you know how easy things would be for you if you used a little manipulation?” Even when people know you’re manipulating them, it still works. What if you could have fun with manipulation?

2. NEVER CONFRONT

Asking someone questions is a great manipulation. A question is designed to dissolve any conclusions you might have and create a totally different outcome. It also allows the other person to give you feedback and ask their own questions. If there’s a difficult conversation to be had with someone, the first thing I say to them is: “I’m confused. Can you help me with this?” Never justify, never confront. If you force a confrontation, people have to fight you. When you say you need help, perhaps because you missed something, the other person will try to fill in the blanks; they will try to help you. This tool really works! What you’re looking for is greater clarity and more awareness. It’s not about right or wrong or winning and losing. The only time confrontation may be useful is when you desire to
control a situation or to end a relationship.

3. MEN, YOU DON’T HAVE TO BE THE COMMANDER-IN-CHIEF!

As I mentioned a man’s way of doing business is quite direct. Many men have been taught that they have to give and follow orders. They think they have to be the authority at all times and people should simply do as they’re told. This approach can lead to blind followers
and that’s something you don’t want in your business. Invite the people you work with to contribute to your business. Every person in your company or business has a different perspective and their own awareness so be willing to tap into that. I’ve noticed that
entrepreneurs rarely act like commanders-in-chief. Their approach usually is, “What does this person know and what can they contribute?” Entrepreneurs constantly ask questions about every aspect of business. You can only do business as a man or a woman, but that could limit what’s truly possible in your business. Use this information to have ease of communication. What if changing how you do business is as easy as changing your clothes?

 

Simone Milasas is the Founder and Creator of Joy of Business as well as the Worldwide Coordinator of Access Consciousness® which operates in over 170 countries. Simone is the author of the internationally acclaimed book Joy of Business (currently available in 13 languages) and recently released her new book Getting Out of Debt Joyfully. Sign up for her 3-part free video series, Putting the Fun Back in Business by going to http://www.accessjoyofbusiness.com/fun

 

 

 

0.00 średnia ocena / 0 głosów

Podziel się swoją opinią

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
26 − 25 =