Tag: MIND TRICKER

MIND TRICKER

   (undoing the ordinary world of Comfortable Self - Infliction) (odkręcanie zwykłego świata komfortowego samo-unicestwiania) Żyjesz w wygodnym świecie. Wiem, możesz tu zaprzeczyć i udowodnić, że ten świat wcale nie...

Święto Hockneya

Sztuka biznesu

Siła sióstr

Młody bunt

Artystyczne sugestie