Tag: mnw

Panorama fotografii węgierskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie

Zestawienie prac artystów różnych generacji, także tych tworzących w XIX wieku oraz w drugiej połowie XX, pozwala na ukazanie różnic i podobieństw w artystycznym credo węgierskich twórców...