Tag: Krzysztof Penderecki

Krzysztof Penderecki

Krzysztof Penderecki 23 listopada ukończył 85 lat. Jego okrągłe urodziny obchodzone były na całym świecie, od Erywania przez Salzburg po Pekin. Uwieńczył je specjalny listopadowy Festiwal Krzysztofa...

Świętujmy z maestro

85. urodziny Krzysztofa Pendereckiego Warszawa uczci cyklem 10 koncertów, które zaprezentują twórczą drogę kompozytora. Na Festiwal Mistrza będzie się można wybrać już między 16 a 23 listopada...

Uhonorowani

Elżbieta i Krzysztof Pendereccy podczas uroczystości 8 lutego na Zamku Królewskim w Warszawie odebrali prestiżową Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora, najwyższe polskie wyróżnienie za osiągnięcia na polu...