Tag: norman leto

Zobacz, jak działa świat

Najnowszy film Normana Leto „Photon” latem został nagrodzony na najlepszych festiwalach filmowych w Polsce, a teraz zbiera zaangażowaną publiczność na pojedynczych pokazach w kinach studyjnych. Artysta podjął próbę przedstawienia...

MEMENTO MORI

Leśna liryka miłosna

Ocalić od zapomnienia

Tropiciel potrzeb

Po prostu świetne kino