Świat Polskich Wazów

Portret króla Zygmunta III, Peter Paul Rubens z warsztatem, Antwerpia, ok. 1620 r.
Kolekcja prywatna Fot. © Load.cd GmbH, www.load.cd.

TEKST: JACEK ŻUKOWSKI

PRZESTRZEŃ – LUDZIE – SZTUKA

U genezy idei wystawy wieńczącej Rok Wazowski legła chęć zilustrowania wielowymiarowości epoki wazowskiej poprzez ukazanie funkcjonowania Wazów w przestrzeni ich własnego dworu, państwa i Europy, ich relacji z najbliższym otoczeniem, poddanymi i cudzoziemcami, oraz znaczenia sztuki w tych relacjach. Wystawa prezentowana w 11 salach Zamku Królewskiego-Muzeum w Warszawie ma obejmować niemal 300 obiektów sztuki i rzemiosła oraz dokumentów. Niewątpliwą ozdobą i zwornikiem ekspozycji będzie wybór przedniejszych portretów Wazów oraz ich koligatów
z kolekcji europejskich, m.in. z Madrytu, Wiednia i Sztokholmu (autorstwa M. Kobera, J. Heintza, etc.). Pośród sztandarowych dzieł widzowie będą mogli obejrzeć m.in. słynną
Panoramę Zygmuntowską z monachijskiej Pinakoteki (obraz dokumentujący wygląd Zamku po ukończeniu tzw. Pięcioboku Wazowskiego) oraz obraz Poskromienie Herezji z tejże kolekcji, której współautorem był prawdopodobnie sam król Zygmunt III. Problematykę
przestrzeni dworskiej zaanonsuje m.in. szkicownik G.B. Gisleniego z Drezna. Mecenat operowy przypomni skrócone libretto jednej z pierwszych oper wystawionych
w Polsce (1628, Berlin) oraz portret Wirgiliusza Puccitellego z San Severino. Zagadnienie stosunków dyplomatycznych zilustruje m.in. świetny portret Władysława Wazy z Uffizi, sprezentowany dworowi toskańskiemu oraz rysunki Stefano Della Belli z British Museum.

Ogniwo łańcucha królowej Konstancji Austriaczki Jakob Mores st. (?), północne Niemcy, koniec XVI w. Kraków, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Fot. Grzegorz Zygier / Muzeum UJ

Jedna z sal prezentować będzie wybrane arcydzieła z rozproszonej kolekcji wazowskiej, m.in. Porwanie Europy Guida Reniego z National Gallery w Londynie, rysunek P.C. Soutmana z wiedeńskiej Albertiny oraz obraz Jana Brueghla młodszego z prywatnej kolekcji w Rosji. Spośród polskich kolekcji zasługują na wspomnienie m.in. dzieła Hermana Hana i Bartłomieja Strobla, a także arcydzieła i cenne pamiątki z kolekcji warszawskich sióstr Wizytek oraz katedry wawelskiej. Obok katalogu wystawy, publikacją towarzyszącą wydarzeniu, będzie księga z esejami autorstwa historyków oraz historyków sztuki i kultury.

Wystawa otwarta od 6 listopada 2019 do 14 stycznia 2020 r.

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes