Tag: Waldemar Dąbrowski

Moc intuicji, siła odwagi

Był współzałożycielem i dyrektorem Klubu Riviera-Remont, dyrektorem Centrum Sztuki Studio, ministrem kultury. Sformułował program szerokiej reformy infrastruktury polskiego życia kulturalnego w oparciu o fundusze europejskie. Powołał do...

Horowitz Ford Vignale

Melancholia i asceza

Nauki Szwedów

Ryba na bufecie

Cena zieleni